โปรโมชั่นพิเศษนารายณ์พิซเซอเรีย x ข้าน้อยขอชาบู

Standard Buffet
เหลือเพียง 259+
จากราคาปกติ 399+

รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ

  • ระยะเวลาการทานบุฟเฟต์ 1.30 ชั่วโมง ทุกวัน
  • ราคาผู้ใหญ่ 259+ เครื่องดื่มรีฟิล 39+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคารวมสุทธิ 319 บาท/ท่าน
  • ราคาเด็กสูงไม่กิน 105 ซม. ทานฟรี!! และสูงตั้งแต่ 105-125 ซม. ราคา 149+เครื่องดื่มรีฟิล 19+  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคารวมสุทธิ 180 บาท/ท่าน
  • รับชำระแบบ Cashless ผ่านช่องทางการโอนเงิน QR Code บัตรเครดิตและเดบิต โดยไม่มีขั้นต่ำในการรับชำระ
สาขาที่ให้บริการ

Premium Buffet

ราคา 359+
จากราคาปกติ 499+

รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ

  • ระยะเวลาการทานบุฟเฟต์ 1.30 ชั่วโมง ทุกวัน
  • ราคาผู้ใหญ่ 359+ เครื่องดื่มรีฟิล 39+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคารวมสุทธิ 426 บาท/ท่าน
  • ราคาเด็กสูงไม่กิน 105 ซม. ทานฟรี!! และสูงตั้งแต่ 105-125 ซม. ราคา 189+เครื่องดื่มรีฟิล 19+  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคารวมสุทธิ 223 บาท/ท่าน
  • รับชำระแบบ Cashless ผ่านช่องทางการโอนเงิน QR Code บัตรเครดิตและเดบิต โดยไม่มีขั้นต่ำในการรับชำระ
สาขาที่ให้บริการ