buffe

 

est.68 buffet by narai pizzeria

 

est.68 buffet by narai pizzeria
buffe-04

buffe-06

buffe-07

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 • EST.68 เจอารีน่า ราชพฤกษ์
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 16.30 – 22.00 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 11.00 – 22.00 น.
  • โปรโมชั่น ลด 25%  เมื่อชำระด้วยเงินสด
  เหลือเพียง 449.-/ท่าน
  โปรโมชั่น ลด 20%  เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต เหลือเพียง 479.-/ท่าน
  (ราคาปกติ 599.-/ท่าน) 
 • ภาพอาหารผลิตภัณฑ์ ภาชนะ และการตกแต่งที่ปรากฏในเว็บไซต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการอาหาร โปรโมชั่น พื้นที่ให้บริการ เวลาในการให้บริการ และเงื่อนไขการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามีสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ครบทุกรายการ การรองรับจำนวนของรายการอาหารที่สั่งขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าของแต่ละสาขา ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นบางรายการอาจมีจำหน่ายเฉพาะภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าของจะหมด
 • บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ข้อมูลในเว็บไซด์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด แต่เนื่องด้วยอาจมีความขัดข้องบางประการจึงอาจส่งผลทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่ปัจจุบันที่สุดได้