โปรพิเศษเฉพาะสาขายูเนี่ยนมอลล์ 199+

  INTER BUFFET  (สาขา ยูเนี่ยนมอลล์)   รายละเอียด: บุฟเฟต์ 199+ บาท – ราคาบุฟเฟต์ ผู้ใหญ่ 199+ – ราคาบุฟเฟต์ เด็ก (ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.) 119 บาท *รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเครื่องดื่มรีฟิล – ราคาน้ำรีฟิล (ผู้ใหญ่) 35+ บาท ** พิเศษ สาขานี้มีบริการหม้อไฟบุฟเฟต์ และอาหารเพิ่มบางรายการ** ** ราคาบุฟเฟต์ผู้ใหญ่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเครื่องดื่มรีฟิล ยกเว้นราคาบุฟเฟต์เด็ก** รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบุฟเฟต์ 199+ บาท · ราคาผู้ใหญ่บุฟเฟต์ 199+ บาท · ราคานี้ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นในร้านได้ · เมนูแอลกอฮอล์ไม่รวมในบุฟเฟต์ · ส่วนสูงเด็กไม่ถึง 90 ซม. ไม่คิดค่าใช้จ่าย · ระยะเวลาในการทาน 1 ชั่วโมง…