แลกซื้อ เครื่องดืม 1 ฟรี 1 
เมื่อสั่งซื้อโทสต์ วาฟเฟิล แพนเค้ก
ไซค์เล็ก หรือ ใหญ่

* สามารถแลกซื้อเครื่องดื่ม 1 ฟรี 1 ได้ ทั้งเครื่องดื่มร้อน เย็น และ ปั่น
*เครื่องดื่มที่แถมฟรีต้องมีราคาน้อยกว่า หรือ เท่ากับแก้วที่แลกซื้อเท่านั้น

วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2559 นี้เท่านั้น